Супер продавец Супер продавец

Тиімді сату бөлімін құруға және басқаруға арналған керемет құралдар. Кез-келген сату бөлімін 10х күшейту, KPI, СБМ және СБЖ үшін нұсқаулар.


Мазмұны

  1. Сатушы диагностикасы
  2. Сату менеджерінің лауазымдық нұсқаулығы
  3. Сатушы менеджерінің мотивациясының схемасы
  4. СБЖ-нің лауазымдық нұсқаулығы

Қалған курстар